//  PRIVACYVERKLARING INZAKE ONLINECONTENT VOOR TIP-TOP I.C.B. KLANTEN (BELGIË)

24/7

SERVICE

0475 44 70 42

TIP-TOP I.C.B. NV doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt u uit hoe TIP-TOP I.C.B. NV (België) ('TIP-TOP I.C.B. NV', 'wij/we', 'ons') uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites en apps van TIP-TOP I.C.B. NV die verwijzen naar deze privacyverklaring (samen 'TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent') bezoekt, downloadt of wanneer u contact opneemt met TIP-TOP I.C.B. NV in dit verband. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet tegen een deel van de verwerking door TIP-TOP I.C.B. NV, worden erin beschreven. In het hoofdstuk 'Uw keuzes en rechten' vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

We kunnen u ook bijkomende informatie geven bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dat doen we wanneer het naar onze mening zou kunnen helpen om relevante en tijdige informatie te verstrekken. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken de volgende types persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere vergelijkbare informatie.

 • Technische gegevens over uw bezoek aan de onlinecontent van TIP-TOP I.C.B. NV: zoals uw IP-adres en besturingssysteem, browsertype (voor bezoeken aan onze website), nadere informatie over het apparaat dat u gebruikt (bv. serienummer van uw apparaat, uniek identificatienummer, MAC-adres) en technische en event-based gegevens in verband met uw gebruik van uw apparaat (bv. internet- en bluetoothkoppeling en verbindingsgegevens en duur van de sessie).

 • Informatie om een gebruikersprofiel aan te maken: zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord of PIN.

 • Informatie over uw voertuig: zoals uw voertuigidentificatienummer (VIN) en de aankoopdatum.

 • Productinformatie: zoals uw product-ID en de datum en de plaats van de aankoop.

 • Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en betalingsgegevens.

 • Alle overige informatie die u ons geeft: zoals handtekeningen, foto's, meningen, uw locatie en alle overige informatie die u ons meedeelt.  

 

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

 • Wanneer dat nodig is op grond van de onderstaande rechtmatige belangen van TIP-TOP I.C.B. NV, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen.

 • om u de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent en verwante diensten te verstrekken;

 • om hulpbronnen voor de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent te beheren;

 • om ons in staat te stellen om de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent en onze producten en diensten te verbeteren en te optimaliseren;

 • om te reageren op uw verzoek of aanvraag, bijvoorbeeld door een brochure te sturen, de dichtstbijzijnde TIP-TOP I.C.B. NV verdeler te lokaliseren, een testrit te boeken of een onderhoudsbeurt van uw TIP-TOP I.C.B. NV te regelen;

 • om TIP-TOP I.C.B. NV verdelers en -filialen op de hoogte te brengen van komende onderhoudsbeurten.

 • om contact met u op te nemen in verband met de twee laatstgenoemde doeleinden (rechtstreeks of via een onderneming van de TIP-TOP I.C.B. NV Group, een erkende TIP-TOP I.C.B. NV verdeler, een relevante partner of agent) per e-mail, sms of pushbericht;

 • om u te vragen om uw opinie te geven of deel te nemen aan enquêtes over onze voertuigen, producten en diensten;

 • om te begrijpen welke delen van de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent populair zijn en het vaakst worden gebruikt, of welke delen er toe zijn aan een aanpassing of verbetering; en

 • om vragen en klachten van gebruikers te beantwoorden; en

 • voor interne registratie.

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven.

 • Bijvoorbeeld om u direct marketingmateriaal, zoals informatie over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u, te kunnen verstrekken per post, telefoon, e-mail en online. We geven u steeds de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketing.

 • Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract dat TIP-TOP I.C.B. NV met u heeft afgesloten.

 • Bijvoorbeeld om online betalingen te vergemakkelijken en om producten en diensten te leveren.

 • Wanneer dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Wanneer dat nodig is om de rechtmatige belangen en de wettelijke rechten van TIP-TOP I.C.B. NV te beschermen, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen en rechten.
  Het beschermen van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, doelstellingen op het vlak van regelgeving, audit, rechtsvorderingen (inclusief de bekendmaking van dergelijke informatie in het kader van een juridische procedure of rechtszaak) en andere vereisten op het vlak van ethiek en nalevingsrapportage.

TIP-TOP I.C.B. NV zal ook persoonsgegevens omzetten in anonieme gegevens en die gebruiken (doorgaans op basis van geaggregeerde statistische gegevens) voor onderzoek en analyse op het vlak van de verbetering van de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent, om trends te analyseren en producten op maat te maken. Geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of andere gebruikers van de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent niet persoonlijk. 

 

Hoe we uw persoonsgegevens delen

(a)    Gegevensoverdracht binnen de TIP-TOP I.C.B. NV bedrijvengroep

Voor de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt in of worden ze opgevraagd via leden van de TIP-TOP I.C.B. NV bedrijvengroep die zich in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden. Hun gegevensbeschermingswetten zijn niet gelijkwaardig aan die in de EER. Wanneer we uw gegevens doorgeven binnen de TIP-TOP I.C.B. NV bedrijvengroep, maken we gebruik van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

(b)   Gegevensoverdracht naar erkende TIP-TOP I.C.B. NV verdelers en -herstellers

We delen uw persoonsgegevens met erkende TIP-TOP I.C.B. NV verdelers en -herstellers in de EER. Een volledige lijst van TIP-TOP I.C.B. NV verdelers kunt u hieronder raadplegen:

(c)    Gegevensoverdracht naar ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die op grond van een contract diensten verlenen aan de TIP-TOP I.C.B. NV bedrijvengroep, zoals de ondernemingen hieronder:

 • IT-hosting (huidige aanbieder: Adds2mobile GCV);

 • IT-onderhoudsbedrijf (Adds2mobile GCV);

 • evenementen en databank met leads (Adds2mobile GCV);

 • e-mailcampagnes  (Adds2mobile GCV);

 • Google Analytics (huidige aanbieder: Google LLC);

 • professionele adviseurs en klachtenbeheer  

 • CRM-aanbieder en onderzoeken  

 • verzekeraar  

 • aanbieders van garantie-oplossingen  

 • brochure en uitvoering van testritten  

 • tevredenheidsonderzoek van TIP-TOP I.C.B. NV klanten  

Gegevensoverdracht buiten de EER

Gelet op bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Hierbij kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd. We kunnen uw gegevens ook doorgeven naar organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild of die beschikken over bedrijfsregels ter bescherming van uw gegevens, die door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een kopie van de documenten die we gebruiken om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierna onder 'Neem contact met ons op'.

Google Analytics

Wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics voor de optimalisering van de performance van uw TIP-TOP I.C.B. NV app, kan Google uw gegevens opslaan of verwerken in de VS of in een ander land waar Google of zijn subprocessors over faciliteiten beschikken. Wanneer dit het geval is, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Apps van derden

Wanneer u een app van derden downloadt van de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent, zullen uw persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan de aanbieder van die app van derden als een afzonderlijke data controller. TIP-TOP I.C.B. NV is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke app-aanbieders. Daarom raden wij u aan om na te lezen en te begrijpen hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt door app-aanbieders voordat u hun apps downloadt.

(d)   Gegevensoverdracht naar andere organisaties

 • Gegevensoverdracht naar derden wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we menen dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten, de bezittingen of de veiligheid van TIP-TOP I.C.B. NV, van onze klanten of van anderen.

 • Gegevensoverdracht naar overheidsinstanties en/of wetshandhavers als dat wettelijk verplicht is of als dat vereist is voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

 • Gegevensoverdracht naar potentiële of werkelijke kopers in het geval dat TIP-TOP I.C.B. NV, of een ander lid van de TIP-TOP I.C.B. NV Group, een van zijn ondernemingen of activa, waaronder persoonsgegevens, verkoopt.

Uw keuzes en rechten

(a)    Uw algemene keuzes en rechten 

 • U heeft het recht om TIP-TOP I.C.B. NV om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om die te verbeteren of teverwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens tebeperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt, in een gestructureerd machineleesbaar formaat te krijgen.

 • In bepaalde omstandigheden kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting).

 • Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u die op elk ogenblik intrekken. Als u vraagt om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door TIP-TOP I.C.B. NV in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de verwerking die op dat ogenblik reeds heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende legitieme belangen bij hebben.

(b)   Uw keuzes en rechten op het vlak van direct marketing

TIP-TOP I.C.B. NV zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in (toestemming) om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen.

Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen, of dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering in verband met direct marketing of dat we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde vragen om dit niet te doen, door:

 • te antwoorden op een e-mail voor marketingdoeleindenmet 'uitschrijven' in de onderwerpregel;

 • de privacyinstellingen in een app te wijzigen (indien van toepassing op de app);

 • contact met ons op te nemen op het adres vermeld in 'neem contact met ons op' of door te schrijven naar The Database Manager, Slachthuisstraat 4B, 9900 Eeklo, Belgium; of

 • ons te bellen op +32 9 377 67 13.

(c)    Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit kan gevestigd zijn in de plaats waar u woont, of waar u werkt, of waar er een inbreuk op de gegevensbeschermingsverplichtingen heeft plaatsgevonden.

Gegevensbewaring

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig voor het legitieme belang van TIP-TOP I.C.B. NV in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in geen geval langer zijn dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst door ons werden ingewonnen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te vernietigen of om ze te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert. 

Valse e-mails in naam van TIP-TOP I.C.B. NV

TIP-TOP I.C.B. NV is zich bewust van valse e-mails, beter bekend als 'phishing'. Dergelijke e-mails kunnen aankondigingen bevatten zoals personeelsadvertenties, jobaanbiedingen en meldingen van wedstrijdprijzen. Deze e-mails gebruiken TIP-TOP I.C.B. NV's naam om zich voor te doen als authentiek en zijn enkel bedoeld om persoonlijke informatie over klanten te verkrijgen (bv. creditcardnummers of wachtwoorden). TIP-TOP I.C.B. NV heeft niets te maken met deze e-mails en TIP-TOP I.C.B. NV maakt geen gebruik van dergelijke methodes voor personeelsadvertenties of om te communiceren met wedstrijdwinnaars.

Helaas zijn deze valse e-mails een groeiende vorm van internetfraude. Deze praktijk wordt uitgevoerd hetzij door rechtstreeks een nagemaakte e-mail naar slachtoffers te sturen, hetzij door hen naar een website te leiden waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.

Valse jobaanbiedingen zijn doorgaans gericht op personen in het buitenland, aangezien de fraudeplegers hen vragen om geld naar hen op te sturen voor Belgische visa. TIP-TOP I.C.B. NV vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met sollicitaties of communicatie in dat verband. Neem bij twijfel over de geldigheid van een werkaanbod contact op met Human Resources, TIP-TOP I.C.B. NV Belgium, Slachthuisstraat 4B, 9900 Eeklo.

Recente e-mailberichten over wedstrijdprijzen kwamen zogezegd van TIP-TOP I.C.B. NV. TIP-TOP I.C.B. NV vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met prijswinnaars of communicatie in dat verband.

TIP-TOP I.C.B. NV raadt u aan zeer voorzichtig te zijn als u een e-mail krijgt in naam van TIP-TOP I.C.B. NV waarin om persoonlijke of financiële informatie wordt gevraagd en als u twijfelt aan de authenticiteit.

Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en ondernemingen uit de TIP-TOP I.C.B. NV Group. TIP-TOP I.C.B. NV is niet verantwoordelijk voor de content van websites die met zijn website zijn gelinkt. Wanneer u een website van derden bezoekt, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op die website, door te nemen.

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en sporen u aan om de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent na te kijken op wijzigingen aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten.

Neem contact met ons op

De TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent wordt gecontroleerd door TIP-TOP I.C.B. NV  (Belgium) (ondernemingsnummer BE00466.269.649), de data controller voor persoonsgegevens die worden verzameld via de TIP-TOP I.C.B. NV onlinecontent. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Slachthuisstraat 4B, 9900 Eeklo, België.

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, mag u zeker contact met ons opnemen op TIP-TOP I.C.B. NV.

0475 44 70 42

TIP-TOP I.C.B. nv  is gespecialiseerd in het leveren, plaatsen, eindloos maken en herstellen van transportbanden, in rubber en kunststof, en dit met een 24/7 service.

 

Onze technici bieden adequate service met de modernste apparatuur. Hun expertise in recente technologie, duurzame materialen en probleemoplossend denken, zijn uw garantie voor de operationele continuïteit van uw industriële rubbertoepassing.

Sales  

Navigatie

Vestigingen

TIP-TOP I.C.B.

burelen

Slachthuisstraat 4b
9900 Eeklo
T 09 377 67 13
F 09 378 23 13

ATELIER

Industrielaan A2
9900 Eeklo

Ond. Nr.: BE 0466.269.694

Pieter Van Gelder

T 0490 41 00 30
E pieter@tiptopicb.be

Yannick Verhooghe

T 0499 75 35 54
E yannick@tiptopicb.be

Directie & sales

24/7 SERVICE

0475 44 70 42

Marnix De Coninck
T 0475 44 70 42
E marnix@tiptopicb.be

TIP-TOP INDUSTRIE nv

Bergensesteenweg 179-181
B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW


Tel. : 02/377 80 90
Fax : 02/378 00 23


E-mail : info@tiptopindustrie.be


Website : www.tiptopindustrie.be

Ond. Nr.: BE 0420.858.254